Aktualności

Fitokolonoterapia w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

Jelito grube, końcowy odcinek przewodu pokarmowego człowieka, pełni wiele bardzo ważnych funkcji fizjologicznych. Jest odcinkiem przewodu pokarmowego, o największym zagęszczeniu mikroorganizmów programujących nas do zdrowia lub chorób, największą składową metagenomu naszego organizmu. Bez symbiotycznych bakterii zasiedlających jelita, nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Mikrobiota jelit wpływa na funkcje układów adaptogennych: nerwowego, hormonalnego, immunologicznego i krążenia. Bez symbiotycznych bakterii jelit życie, takie jakim go znamy, byłoby niemożliwe.

Dieta oraz zawarte w niej czynniki środowiskowe i genetyczne kształtują ekosystem jelit, wpływają na funkcje wszystkich naszych układów biologicznych.

O nadrzędnej roli diety, higieny życia i stanu naszych jelit, w profilaktyce i leczeniu chorób był przekonany już Hipokrates, którego maksymy są ciągle aktualne. Oby dieta była jedynym potrzebnym nam lekiem, a lek dietą … Choroby mają swój początek w jelitach … Współczesne odkrycia naukowe potwierdzają słuszność głoszonych przez Hipokratesa prawd, które są na nowo odkrywane. Pokazują niezmienne piękno organizacyjne ekosystemów wewnętrznego i zewnętrznego człowieka, które decydują o naszej kondycji. Przebywanie w zdrowych ekosystemach, czerpanie z nich żywności, programuje nas do zdrowia, do dobrostanu psychicznego i fizycznego, do przekazywania zdrowego genomu kolejnym pokoleniom. To żywność i zawarte w niej czynniki środowiskowe kształtują mikrobiom naszych jelit, są najsilniejszym czynnikiem środowiskowym, wpływającym na nasze zdrowie, są przyczyną niszczących nas chorób cywilizacyjnych, przewlekłych chorób zapalnych, patologii układów adaptogennych niezbędnych dla naszego przetrwania. To w ekosystemie jelit powinniśmy poszukiwać początku patomechanizmu wielu schorzeń cywilizacyjnych. We wszystkich przewlekłych lub nawrotowych stanach zapalnych: dróg moczowych, skóry, przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, trzustki, w paradontozie, chorobach odbytu, przetok okołoodbytniczych, dróg rodnych, bacterial vaginosis, trudnościach w zajściu w ciążę i jej donoszeniu, schorzeniach z autoimmunoagresji RZS, SM, łuszczycy, alergii, chorobach zwyrodnieniowych, neurologicznych, chorobach wątroby i dróg żółciowych, w tym NAFLD, w zespole metabolicznym, cukrzycy, zaburzeniach układu odpornościowego, miażdżycy naczyń, schorzeniach układów adaptogennych obserwujemy patogenną dysbiozę jelitową.

Poszukujemy sposobów zachowania zdrowia i przekazywania go w dobrym stanie kolejnym pokoleniom. Jest to naszym moralnym obowiązkiem.

Poszukujemy środowiskowych przyczyn chorób, diety i trybu życia zapewniających nam zdrowie i rozwój. Chcemy zrozumieć mechanizmy biologiczne, prowadzące do chorób cywilizacyjnych i umiejętnie im zapobiegać. Chcielibyśmy mieć możliwość wczesnej oceny zagrożeń środowiskowych mogących doprowadzić do niszczących nas chorób. Ocena genetycznych zasobów mikrobioty jelitowej, może pozwolić nam na wczesne przewidywanie zagrożeń środowiskowych i skuteczne zapobieganie przewlekłym schorzeniom cywilizacyjnym. Bakterii w przewodzie pokarmowym u zdrowego człowieka jest ponad 10 x więcej niż komórek naszego ciała, w porównaniu z naszymi komórkami wnoszą ponad 100 x więcej informacji genetycznej do naszego metagenomu. Jesteśmy chodzącą kolonią bakterii.
Dobrostan ekosystemu jelit, najważniejszej składowej metagenomu naszego ciała, jest wskaźnikiem dobrostanu fizycznego i psychicznego człowieka. Jego analiza może pozwolić nam na wczesną, skuteczną profilaktykę wielu schorzeń. Zastosowane znane nam aktywne, naturalne substancje zawarte w diecie i ziołach, mogą nie dopuścić do rozwoju dysbiozy jelitowej, endotoksemii, przewlekłych chorób zapalnych, mogą ograniczyć rozwój chorób cywilizacyjnych.
Wpływając za pomocą diety i ziół na ekosystem jelit, możemy zapobiegać i leczyć wiele schorzeń cywilizacyjnych. Znane są lecznicze właściwości diety DASH w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, chorób metabolicznych i zapalnych. Neurodietetyka dostarcza nam wiedzy o tym, jak dieta wpływa na funkcje behawioralne, sen, aktywność, zachowanie, sposoby przetwarzania i analizy informacji, ekspresję naszej osobowości, na ADHD, zaburzenia osobowości, borderline, choroby afektywne. Bez peptydoglikanów ścian bakterii nie jest możliwy prawidłowy sen. Matki dzieci z problemami neurologicznymi często mają dysbiozę jelitową.

Dieta jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na nasze zdrowie.

Zjadamy żywność przemysłową, uprawianą w monokulturze schemizowanych i sztucznie nawożonych upraw, konserwowaną, pochodzącą z zanieczyszczonych, chorych ekosystemów, która niszczy symbiotyczny ekosystem naszych jelit, prowadzi do dysfunkcji układu imunologicznego, nerwowego, endokrynnego, krążenia, przewlekłych stanów zapalnych, endotoksemii. Żywność i zawarte w niej ksenobiotyki, dysruptory hormonalne i cytokinowe zaburzające właściwą bioinformatykę naszego organizmu, są najsilniejszym czynnikiem środowiskowym, wywołującym choroby cywilizacyjne. Jelito cienkie dorosłego człowieka o długości około 6 m, powierzchni trawiennej i chłonnej ok. 200 m2 stanowi największą powierzchnię naszego ciała, kontaktującą się ze środowiskiem zewnętrznym. Zachodzą tutaj procesy trawienia i wchłaniania, prezentacji antygenów środowiskowych, procesy immunologiczne nabierania tolerancji na antygeny środowiskowe. Jelita posiadają dobrze rozwinięty układ limfatyczny, największą składową wtórnego układu limfatycznego towarzyszącego śluzówkom. Jest największym narządem limfatycznym układu MALT, niezbędnym do rozwoju odporności i tolerancji na antygeny środowiska. Jelito grube ma długość zaledwie 120- 150 cm. W części bliższej do 2/3 poprzecznicy dominują procesy trawienia i wchłaniania, w części dalszej procesy formowania i magazynowania stolca. Jelito grube może wchłonąć do 4,5 l wody, co możemy wykorzystywać w leczeniu. Dobrze zorganizowane bioinformatycznie unerwienie jelita grubego, które pochodzi z układu jelitowego, ze splotów podśluzówkowych (Meissnera z komórkami rozrusznikowymi Cajala), warstwy mięśniowej (Auerbacha) oraz układów autonomicznego współczulnego i przywspółczulnego, warunkuje czynność motoryczną, wydzielniczą i immunologiczną. Połączenie układów adaptogennych determinujących przetrwanie w otaczających nas ekosystemach: układu nerwowego, krążenia, endokrynnego i immunologicznego, jest szczególnie dobrze widoczne w strukturze i fizjologi jelit. Bogate unaczynienie, unerwienie, utkanie limfatyczne i endokrynne jest niezbędne, nie tylko dla właściwego trawienia i wchłaniania, ale również funkcji bioinformatycznych całego organizmu. Coraz więcej wiemy, o znaczeniu mikrobioty jelitowej dla prawidłowego funkcjonowania bioinformatycznego tych układów. Zaburzenia ilościowe i jakościowe mikrobioty jelit, obserwuje się w większości przewlekłych chorób zapalnych. Bez symbiotycznej mutualistycznej flory jelitowej, nie możemy zachować dobrostanu fizycznego i psychicznego. W jelicie grubym znajduje się większość, z około 2 kg bakterii zamieszkujących nasz organizm, a w części dystalnej ich zagęszczenie sięga 1012 CFU. Bakterie stanowią połowę masy wydalanego przez nas kału.
Dysbioza jelitowa, zaburzenia ilościowe i jakościowe mikrobioty jelitowej są przyczyną zmian strukturalnych i czynnościowych jelit, prowadzą do endotoksemii, przewlekłych stanów zapalnych, złej prezentacji antygenów środowiskowych, zaburzeń immunologicznych, dysfunkcji układu nerwowego, endokrynnego, krążenia. Skutki dysbiozy jelitowej obserwujemy na skórze i błonach śluzowych. Jesteś tym co zjadasz, to żywność i zawarte w niej substancje kształtują ekosystem naszych jelit. Coraz lepiej rozumiemy maksymę Hipokratesa – oby żywność była jedynym potrzebnym nam lekiem, a lek żywnością.

Terapia

Obserwujemy, że spersonalizowaną dietą możemy wpływać na fenotypową ekspresję naszego genomu. Możemy zapobiegać i leczyć, o czym przekonuję się od wielu lat, stosując spersonalizowaną dietę funkcjonalną i zioła w leczeniu moich pacjentów. Ciągle doświadczam, jak właściwie zastosowane dieta i zioła mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na niezbędne leki, często pozwalając je odstawić i uzyskać naturalną poprawę zdrowia.

Modyfikując dietą i ziołami ekosystem naszych jelit, możemy uzyskać często zdumiewające efekty lecznicze, hamując błędne koło patologii, mające swój początek w jelitach.

Często obserwuję, jak szybko poprawiają się: stan skóry, śluzówek gałki ocznej, jamy ustnej, najlepiej widoczne i łatwe w ocenie. Pod wpływem diety kończą się przewlekłe zapalenia dróg rodnych, układu moczowego, poprawiają się funkcje układów adaptogennych, normalizuje ciśnienie, parametry układu krążenia, poprawia rytm snu i czuwania, powraca regularne fizjologiczne miesiączkowanie. Powraca dobrostan fizyczny i psychiczny pacjenta. Dieta i zawarte w niej aktywne biologicznie czynniki, otaczających nas ekosystemów, mogą być dla nas jedynym potrzebnym nam lekiem. Umiejętnie stosowane, aktywne farmakognostycznie substancje zawarte w warzywach, owocach i lekach ziołowych, mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na leki obniżające ciśnienie, poprawić ukrwienie tkanek i narządów, poprawić rzut minutowy, wydolność ośrodkową i obwodową krążenia, funkcje układu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego, zahamować choroby zwyrodnieniowe, przewlekłe stany zapalne.
W przypadkach znacznej dysbiozy jelit rzutującej na przewlekłe schorzenia, takie jak nieswoiste zapalenia jelit, przetoki okołoodbytnicze, zespół metaboliczny, cukrzyca, miażdżyca, nawrotowe zakażenia układu moczowego, rodnego, trudności w zajściu w ciążę i jej donoszeniu, alergie, choroby autoimmunologiczne RZS, SM, Hashimoto, zioła i dieta leczące dysbiozę przynoszą poprawę stanu zdrowia. Hamują przewlekłe stany zapalne, powstawanie danger signals, zmniejszają zapotrzebowanie na leki.
Garbniki katechinowe niehydrolizujące biogenetycznie spokrewnione z flawonoidami oraz flawonoidy zawarte w korze dębu Cortex Quercus, Rhizoma Tormentillae, Folium Rubi Fruticosi, Folium salviae, Cortex salicis, Folium Theae w mieszankach farmakopealnych species antidiarhoica, species advulnantes, species cholagoga, w mięcie, w melisie; umiejętnie zastosowane do płukania jelita grubego, zmniejszają endotoksemię, hamują przewlekłe stany zapalne, przynosząc pacjentom poprawę stanu zdrowia.

Fitokolonoterapia, w połączeniu ze spersonalizowaną dietą, może być cennym uzupełnieniem w leczeniu chorób przewlekłych.

Może zmniejszyć zapotrzebowanie na stosowane leki, a w wielu przypadkach może być jedynym potrzebnym lekiem.
Umiejętnie stosowane ogólnie i miejscowo zioła, stabilizują mikrobiom jelit, zapobiegają skutkom uszkodzenia i rozszczelnienia śluzówek, złej prezentacji antygenów środowiskowych, endotoksemii, przewlekłym stanom zapalnym, danger signals, zaburzeniom odporności, nawracającym zakażeniom i dysfunkcjom układów adaptogennych.
Budowanie symbiotycznego mutualistycznego mikrobiomu jelit, jest trudnym wyzwaniem dla współczesnego człowieka, ze względu na przebywanie w zanieczyszczonych dysruptorami bioinformatycznymi i ksenobiotykami chorych ekosystemach oraz czerpanie z nich żywności, wody i powietrza. Budowanie symbiotycznej mikrobioty naszych rodzinnych ekosystemów ziołami, dietą i właściwą organizacją naszych domów, jest niezbędne do zachowania zdrowia i przekazywania go kolejnym pokoleniom. Zdrowy genom to najlepszy dar, jaki możemy przekazać naszym dzieciom.

Pogłębiajmy wiedzę o otaczających nas ekosystemach, dbajmy o ich piękno, poszukujmy w nich najlepszego miejsca dla mieszkania i czerpania programującej nas do zdrowia żywności.

Oby żywność, zioła i zdrowe ekosystemy, były jedynym potrzebnym nam lekiem, by zachować zdrowie i leczyć schorzenia cywilizacyjne.

Poszukujący środowiskowych przyczyn chorób i piękna organizacyjnego zdrowych ekosystemów

Tadeusz Liczko lekarz

Lek. med. Tadeusz Liczko ukończył Śląską Akademię Medyczną (1983). Prowadzi gabinety lekarza rodzinnego i flebologiczny w Naprawie (od 2000). Jest znany jako specjalista od trudno gojących się ran nóg i obrzęków. Zajmuje się też kompresjoterapią, immunologią i nietolerancjami pokarmowymi, zasadami optymalnego biologicznie żywienia chorych, zapobieganiem schorzeniom, wykorzystaniem potencjału biologicznego pacjentów, poszukiwaniem środowiskowych przyczyn chorób.

 

Quecor Lek Ziołowy na biegunkę

Zioła Prebiotyczne Suplement Diety