Polityka Prywatności “COOKIES”

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu strony naturalniezdrowi.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

Administrator

1. Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Regulaminem, jest farmaceutyczna: Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm mgr farm. Tadeusz Pawełek ul. Lubichowska 176 b, 83-200 Starogard Gdański NIP: 5920202302.

 

2. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika (wyłącznie farmaceuty posiadającego NPWZ i uczestniczącego w Kursie internetowym na punkty miękkie, zamieszczony na stronie centrumfitoterapii.pl w zakładce „Kursy/punkty miękkie”) Gdańskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej (GOIA) znajdującej się przy ul. Stefana Batorego 18, 80-251 Gdańsk, na mocy zawartej Umowy z dnia 22.01.2015r. w celu weryfikacji i potwierdzenia udziału w Kursie internetowym na punkty miękkie z cyklu „Leki ziołowe w Opiece Farmaceutycznej”.

 

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują informacje podane w formularzu rejestracji:
1). do strony internetowej (imię i nazwisko; nazwę użytkownika; adres mailowy; adres korespondencyjny: ulicę, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy);
2). na kursy stacjonarne (imię i nazwisko; adres mailowy; numer telefonu kontaktowego, adres miejsca pracy: ulicę, miejscowość, kod pocztowy);
3). do newslettera (adres mailowy).

 

Cele przetwarzania Danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
1). przesyłania Użytkownikowi newslettera (biuletynu za pomocą poczty elektronicznej, urządzeń telekomunikacyjnych, zawierającego treści naukowe, reklamowe, porady zdrowotne informujące o nowych szkoleniach, zmianach, ofertach, aktualizacjach związanych z działalnością Administratora)
2). przeprowadzenia quizu, wydania nagrody (po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów)
3). weryfikacji przebiegu kursu internetowego na punkty miękkie
4). prowadzenia rejestracji na kursy stacjonarne – „Konferencje” i weryfikacja związana z przeprowadzeniem kursu stacjonarnego

 

Podstawa przetwarzania Danych

1. Dane przetwarzane są wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie.

2. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” oraz niniejszym regulaminem.

 

Prawa Użytkownika

1. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania prawidłowej rejestracji oraz przebiegu na stronie centrumfitoterapii.pl.

2. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych do celów określonych w regulaminie oraz w tej polityce prywatności uniemożliwia udziału w kursach internetowych oraz/lub quzie oraz/lub otrzymywania newslettera oraz/lub uczestniczenia w kursie stacjonarnym.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia za pośrednictwem strony naturalniezdrowi.pl po zalogowaniu się w zakładce „Moje konto” lub wysyłając maila na adres mpilat@labofarm.pl.

 

Zabezpieczenie danych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

2. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

 

Informacje o plikach cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisów do zainteresowań użytkownika, emisji banerów oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Użytkownicy strony internetowej centrumfitoterapii.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Administrator strony internetowej centrumfitoterapii.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej centrumfitoterapii.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Google Analytics

1. Strona centrumfitoterapii.pl wykorzystuje narzędzie Google Analytics. Jest to usługa, która pozwala analizować oglądalność strony internetowej. Usługa udostępniona jest przez Google, Inc. Google Analytics używa Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

2. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane firmie Google i przetwarzane są na serwerach tej firmy. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Pozostałe postanowienia

1. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę naturalniezdrowi.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.